GödiHír.hu

Hírek gödről gödieknek

Szalagcímek:
Ön itt van: Helyi hírek Önkormányzat

Önkormányzat

Mit köszönhet Göd a luxushotelnek ?

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

polusKözel 22 millió forint tartozást .

Nevelek Gödhöz csatlakozik

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-012003-ban a Sződ-Neveleken élők népszavazást kezdeményeztek, mely alapján a lakosság Gödhöz való csatlakozását határozta el. Göd önkormányzata úgy gondolta, az átcsatlakozó lakosság létszámának arányában a nevelekiek jogosultak arra, hogy Sződ önkormányzata a lakóterületen túl külterületeket is átadjon.

A két önkormányzat között azonban nem jött létre megállapodás az átadás vonatkozásában. 2005-ben Göd város pert indított, amelyben Sződ eleinte a külterületek átadása ellen foglalt állást, majd ebből később engedve, az M2-es utat jelölte meg természetes határként. Göd a perben ragaszkodott a lakosságarányos külterületek átcsatolásához. A vita eldöntésére a bíróság több szakértőt jelölt ki. Az első szakvélemény a lakosságszám arányában vizsgálta a felperesi követelést, és Göd igényét minden tekintetben megalapozottnak találta. A bíróság ezt követően új szakértőt rendelt ki, akinek a lakosságarányos szempontokon felül feladatarányosan is vizsgálnia kellett az átcsatolandó területek nagyságát. Időközben Sződ a felajánlott területek nagy részét belterületbe vonta, illetve elcserélte Sződligettel. A második szakértői vélemény több változatot dolgozott ki, és értékelése alapján a Göd követeléséhez legközelebb álló megoldást jelölte meg, mint amely leginkább megfelel a terület- és feladatarányos megosztásnak. Tekintettel arra, hogy ez a megoldás magában foglalta a Nevelek és az M2-es út közötti belterületet is – amelyet időközben Sződ gazdasági területből lakóparkká minősített át (Ilka lakópark) –, Göd mindvégig elutasította a megosztás ezen módját, mivel ha a lakópark megvalósulna, a cca. 3000 ember jövőbeni betelepülése Göd városának súlyos terhet jelentene.

A perrel párhuzamosan folyamatosan zajlottak a felek közötti egyeztetések, amelyek során az álláspontok közeledtek egymáshoz.  A bíróság várható döntése a gödi igények irányában látszódott mozdulni, s talán ennek is köszönhető, hogy Göd város 2012 áprilisában megfogalmazott peren kívüli egyezségi ajánlatát minimális módosításokkal Sződ község képviselőtestülete a 2012. április 26-án megtartott ülésén elfogadta.
A peren kívüli egyezség alapján 205 ha. kerül át Gödhöz, ebből 64 ha. az M2-es út túloldalán. Az egyezség része az Ilka lakópark gazdasági szolgáltató övezetté történő átminősítése is, amelynek lebonyolítása és költségei Sződöt terhelik.        Göd önkormányzata eddig is gödieknek tekintette Nevelek lakóit, biztosította számukra intézményeit és szolgáltatásait. 2014-től jogilag is Göd része lesz Nevelek. Göd város önkormányzata, vezetői és képviselői nevében türelmet és bizalmat, javaslatokat és együttműködést kérek úgy a neveleki, mint a gödi polgároktól. Nagyon komoly szervezési munkát kell megkezdenünk, és minden lehetőséget kihasználnunk a zökkenőmentes csatlakozás érdekében.

Markó József Göd város polgármestere

 

Forrás: god.hu

Gyermekjóléti Szolgálat nyári tábor

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-01Idén is megszervezi az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata - a megszokott helyen - nyári táborát a 2012. június 25-től 2012. augusztus 3-ig tartó időszakban. A táborban 6-18 éves gyermekeket fogadunk.

A táborozás térítési díja 1000.- Ft./nap, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére ingyenes – ebben az esetben a jelentkezési lap mellé az erről szóló határozat másolatát mellékeljék.
A jelentkezés határideje: 2012. június 8.
Jelentkezési lapot az iskolák gyermekvédelmi felelőseinél, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet kérni, elektronikus formában letölthető ITT. A jelentkezési lapot személyesen a gyermekkel együtt a Gyermekjóléti Szolgálatnál – 2132. Göd, Ady Endre u. 6. – lehet leadni a megadott időpontig az alábbi ügyfélfogadási időpontokban:
Hétfő:   8.00 -  18.00 Kedd:   8.00 – 16.00 Szerda:  8.00 – 16.00 Csütörtök:  8.00 – 16.00 Péntek:  8.00 – 14.00

A tábor térítési díját a Településellátó Szervezet – 2132. Göd, Duna u. 5. - pénztárában lehet befizetni az alábbi időpontokban:
2012. június 21: 8.00-18.00 2012. június 28: 8.00-18.00 2012. július 12: 8.00-18.00 2012. július 24: 8.00-18.00

 

Forrás: god.hu

Nyilvánosságra hozzuk az Állami Számvevőszék jelentését Göd város gazdálkodásáról

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

untitledTöbb, mint egy hónappal ezelőtt jelent meg az Állami Számvevőszék honlapján a Göd Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készített beszámoló, amelyben a 2007-2011 I. félév időszakát vizsgálták. Mivel az eltelt időszakban sem a város honlapján, sem a helyi újságban nem jelent meg erről egy betű sem - sőt a Jobbik képviselőjét sem tájékoztatták erről a vizsgálatról - így  most az alábbiakban honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a jelentést. Az általunk lényegesebbnek ítélt részeket vastag betűvel emeltük ki.

 

                         Összefoglaló a sajtó számára

Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről

 

Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei nagy részben a korábbi időszakok rendezetlen közpénzügyeire és a magas adósságállományra vezethetőek vissza. A helyi önkormányzati rendszerben megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, valamint az eladósodásból adódó veszélyek miatt az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről döntött. A 2011. év tavaszától kezdődően négy ütemben vizsgáltuk az önkormányzatok egy-egy csoportjának pénzügyi helyzetét. A megyei, a fővárosi, a megyei jogú városi önkormányzatok helyzetelemzését a városi önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte.

A városi önkormányzatok ellenőrzésének célja

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy milyen körülmények befolyásolták a városi önkormányzat pénzügyi helyzetét, az adósság létrejöttét, az önkormányzat gazdálkodása biztosította-e a tartós pénzügyi egyensúlyt, hasznosultak-e a gazdálkodási rendszer korábbi ellenőrzése során a pénzügyi egyensúly javítására tett szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok. Az ellenőrzést a 2007. január 1. – 2011. június 30. időszakra vonatkozóan végeztük. A pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állományának vizsgálatakor az ellenőrzött időszak 2006. december 31. – 2011. június 30. közötti volt.

Göd Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyi helyzete

Az Önkormányzat a 2010. évi működési költségvetési kiadásaiból (2896,5 millió Ft) 2441,7 millió Ft-ot (84,3%) a kötelező feladatok, 454,8 millió Ft-ot (15,7%) az önként vállalt feladatok ellátására fordított. Az Önkormányzat önként vállalt feladatának tekintette a művészetoktatást, a pedagógiai szakszolgálat, ingatlankezelés, strandüzemeltetés, üdültetés és egyes egészségügyi, szociális, parkfenntartási és helyi média szolgáltatási feladatok ellátását, valamint a civil szervezetek működéséhez pénzeszközök biztosítását. A gazdasági társaságok ivóvíz- és csatornaszolgáltatással, helyi tömegközlekedéssel, televíziós műsorszolgáltatással és lapkiadással foglalkoznak.

Az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlegében a 2007. évben 518,1 millió Ft hiány keletkezett, a 2008-2010. évek között elért működési jövedelemnél 465,4 millió Ft megtakarítás jelentkezett. A folyó bevételek emelkedését a helyi adóbevételek, ezen belül döntően az iparűzési adóbevételek többlete eredményezte. Az Önkormányzat pénzügyi kapacitása (nettó működési jövedelme) 2007-ben a működési jövedelem hiánya és a kötvényforrásból teljesített hiteltörlesztés miatt negatív volt. A 2008-2009. években az éves folyó bevételek fedezetet biztosítottak a kötelező és önként vállalt feladatellátás folyó kiadásaira, valamint a törlesztési kötelezettségekre. A pénzügyi kapacitás a 2010. évben a hiteltörlesztés növekedése következtében ismét negatív volt.

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege a 2007-2010. években folyamatosan negatív volt, összesen 1018,4 millió Ft felhalmozási forráshiány keletkezett. Az Önkormányzat 2010. december 31-éig befejezett fejlesztéseinek bekerülési értéke 2375,4 millió Ft volt. A fejlesztések forrásainak 27,1%-át (644,0 millió Ft-ot) az Önkormányzat saját felhalmozási és tőkebevételeiből, 43,6%-át (1036,0 millió Ft-ot) pénzintézeti forrásból, 29,3%-át (695,4 millió Ft) hazai és EU- támogatásból biztosította. Az Önkormányzatnál 2010. december 31-én egy fejlesztési feladat megvalósítása volt folyamatban, amelyre a 2010. évet követően 130,7 millió Ft kötelezettséget vállaltak. E feladat költségeinek 54,3%-át (71,0 millió Ft-ot) a rendelkezésre álló kötvényforrásból, 45,7%-át (59,7 millió Ft-ot) EU-s támogatásból terveztek finanszírozni.

Az Önkormányzat költségvetése pénzügyi egyensúlyának fenntartását külső forrás bevonásával tudta biztosítani. Az átmeneti likviditási hiány finanszírozása likvid- és folyószámlahitellel, a fejlesztési forráshiány hosszú lejáratú fejlesztési hitelek igénybevételével, valamint a 2007-ben kibocsátott kötvényforrásból történt. Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettsége 2007. év elejétől 2011.év I. félév végére 1657,9 millió Ft-ról 4565,8 millió Ft-ra emelkedett, amelyből az árfolyamváltozás miatti különbözet 1278,8 millió Ft (azaz közel 1.3 milliárd forint! - a szerk) volt. A kötvénnyel kapcsolatos kamat- és árfolyamkiadásainak növekedése  annak kamat- és visszafizetési kockázata miatt  hosszabb távon pénzügyi kockázatot jelent. Az Önkormányzat 2011. június 30-án fennálló pénzintézeti kötelezettsége 536,9 millió Ft, valamint 17 557,9 ezer CHF volt, amelyből a 2011-2013. években 180,5 millió Ft és 3779,8 ezer CHF kötelezettsége keletkezik. A 2011-2013. évek kötelezettségeinek teljesítésére figyelembe vehető – a Képviselő-testület döntése alapján – 246,0 millió Ft kötvénybevételből származó pénzmaradvány, a megképződött működési jövedelem, valamint a forgalomképes ingatlan vagyon. 2014. évtől esedékes pénzintézeti kötelezettség a jelenleg ismert adatok és kondíciók figyelembevétele alapján 489,6 millió Ft és 16 037,2 ezer CHF, amelynek fedezetéül az Önkormányzat a megképződő működési jövedelmeit nevezte meg.

Az Önkormányzat négy esetben készfizető kezességet vállalt két víziközmű társulat javára 844,1 millió Ft értékben szennyvízberuházásokkal kapcsolatban, melyből 2009-2011. év I. féléve között 10,9 millió Ft-ot teljesített. A tartozás jogi úton történő behajtására nem intézkedtek. A Képviselő-testület nem szabályozta rendeletben a követelés elengedés és az ingyenes vagyonátruházás lehetséges eseteit és módjait. A polgári jogi szerződésekben nem alkalmazott olyan mellékkötelezettségeket (zálogjog, kezesség, kötbér stb.) amelyek biztosítékot jelentenek a szerződő fél nemfizetése esetére. Az Önkormányzat nem rendelkezett vagyonhasznosítási koncepcióval.

A pénzügyi egyensúly javítására bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket tettek (helyi adóbevételek növelése, valamint ingatlanok és eszközök hasznosítása), amelyek együttes hatásaként a 2007-2011. év I. félév között 1323,6 millió Ft-tal javították az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.

A korábbi ÁSZ ellenőrzés során a pénzügyi egyensúly javítására tett négy szabályszerűségi javaslat közül kettőt nem hasznosítottak.

Mindezek alapján az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya rövid és középtávon biztosított, hosszú távú fenntartása azonban fel kell készülnie.

 

Javaslatok a Polgármesternek

  • Folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről. Kezdeményezzen szükség esetén intézkedéseket a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága céljából. Képezzen elkülönített tartalékot az adósságszolgálat teljesítése érdekében. Vizsgálja felül az önként vállalt feladatok körét. Tekintse át a hasznosítható vagyon bevételnövelő lehetőségeit és dolgozzon ki közép távú koncepciót az önkormányzati vagyon hasznosítására

  • Intézkedjen – az Önkormányzat gazdálkodási rendszerét érintő előző ellenőrzés nem hasznosult szabályszerűségi javaslataival kapcsolatban – a fegyelmi felelősség kivizsgálása iránt.

Javaslatok a Jegyzőnek

  • Gondoskodjon a korábbi ÁSZ vizsgálat során tett javaslatok hasznosítása érdekében, a költségvetési tervezet elkészítésekor a finanszírozási célú pénzügyi műveletek szabályszerű tervezéséről, továbbá az intézményi eredeti, a módosított előirányzatok és a teljesítések eltérése indokoltságának, valamint az intézményi számszaki beszámoló belső, illetve a Képviselő-testület által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjának az ellenőrzéséről és az ellenőrzés eredménye Képviselő-testület általi megtárgyalásáról.

  • Intézkedjen, hogy az Önkormányzat a Gödi Lakópark Víziközmű társulat helyett kifizetett 10,9 millió Ft-ot kamataival együtt jogi úton hajtsa be.

  • Kezdeményezze az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítását, melynek értelmében a Képviselő-testület az Államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak eleget téve dönt a követelés-elengedés lehetséges eseteiről és módjairól.

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható. Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos friss hírek a www.aszhirportal.hu oldalon találhatók.

www.god.jobbik.hu

Forrás: Állami Számvevőszék honlapja

 

 

Forrás: god.jobbik.hu

Gödi Kártya

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-01

Göd Város Önkormányzatának 10/2012. (V. 02.) sz. rendelete a Gödi Kártyáról

Göd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet célja, hogy a./ az öregségi nyugellátásban részesülők, b./ a három vagy több gyermeket nevelő családok és c./ a fogyatékos személyek számára egyes szolgáltatások igénybevételére kedvezményt biztosítson.

2.§ A Gödi Kártyával igénybe vehető kedvezményekről, illetve azok mértékéről Göd Város Képviselő-testülete külön határozatban dönt.

3.§ (1) Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a településen állandó lakhellyel rendelkező a./ öregségi nyugellátásban részesülő személy, b./ három vagy több gyermeket nevelő családban élő mindkét szülő, c./ három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év feletti, nappali képzésben részt vevő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, legfeljebb 25 éves fiatal, d./ fogyatékos személy. (2) Gyermek Gödi Kártyára jogosultak a településen állandó lakhellyel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év alatti gyermekek.

4.§ (1) A Gödi Kártya tartalmazza a./ a Gödi címert, a Gödi Kártya és a Göd Város Önkormányzata feliratot, b./ a Gödi Kártya típusát (gyermek vagy felnőtt), c./ a Gödi Kártya sorszámát, d./ a jogosult nevét, e./ Gyermek Gödi Kártya esetén a Gödi Kártya érvényességének lejárati napját, f./ Felnőtt Gödi Kártya esetén a kedvezményezett azonosításához szükséges (személyi) igazolvány számát.

5.§ (1) A Gödi Kártyát az arra jogosult vagy törvényes képviselője személyesen, átvételi elismervény ellenében veheti át Göd Város Polgármestere által megbízott személytől. A Gödi Kártya igénylésekor a személyazonosságot és a jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell. (2) A Gödi Kártyát kizárólag az arra jogosult személy használhatja. (3) A Felnőtt Gödi Kártya csak a jogosult azonosításához szükséges igazolvány(ok) felmutatásával egyidejűleg érvényes. Így a Gödi Kártya használata esetén a./ az öregségi nyugellátásban részesülő személy a Gödi Kártyával együtt a személyi igazolványát, b./ a 18 és 25 év közötti Felnőtt Gödi Kártya tulajdonos a személyi igazolványát és az érvényes diákigazolványát is be kell mutatnia. (4) A Gödi Kártya visszavonásig vagy lejárati napjáig érvényes. (5) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kibocsátott Gödi Kártyák 2012. június 15-én érvényességüket vesztik.

6.§ (1) E rendelet alkalmazásában fogyatékos személynek minősül azon személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül és ezt hitelt érdemlően bizonyítja a Polgármesteri Hivatal felé. (2) E rendelet alkalmazásában három vagy több gyermeket nevelő családnak minősül az a család, ahol legalább három 18 év alatti gyermek, illetve 18 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal tanulói jogviszonyt igazoló fiatal él, és a jogosult gyermekek/fiatalok állandó lakóhelye megegyezik a szülő(k) lakóhelyével. (3) E rendelet 2012. május 15-én napján lép hatályba. (4) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának 34/2007. (VI. 07.) sz. rendelete.

Polgármester  Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem:2012. év  május  hó   02.  napján

Jegyző

 

 

Forrás: god.hu

Tudnivalók az önkormányzati adókról

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-012012. március első felében adózóink döntő többsége megkapta az egyenlegértesítőt (amely a lejárt esedékességű, haladéktalanul megfizetendő tartozásokat tartalmazza). Költségtakarékossági szempontból ugyanezen küldeményben továbbítottuk az adómérték- és egyéb változásokra való tekintettel a lakóházakra és egyéb épületekre vonatkozó építményadóval-, beépítetlen ingatlanokra (ingatlanrészekre) vonatkozó telekadóval- valamint a gépjárműadóval kapcsolatos határozatokat, továbbá - az érintetteknek - a talajterhelési-díj bevalláshoz (és egyben fizetéshez) szükséges nyomtatványokat.

 

Ismételten kérünk mindenkit a lejárt esedékességű tartozásainak haladéktalan rendezésére, miután ennek elmaradása – indokolt esetben bírósági végrehajtó bevonásával – végrehajtási eljárás lefolytatását eredményezheti. A végrehajtó közreműködése a tartozás további 20-30 %-kal történő emelkedését is maga után vonhatja.

 

2012. január 1-től törvényi előírás teszi lehetővé, hogy az önkormányzat cégek esetében a tízezer, magánszemély tekintetében pedig az ezer forintot elérő, legalább 10 napja lejárt helyi adó- és gépjárműadó-tartozásokat az adózó nevének és tartozása összegének közzétételével nyilvánosságra hozza. Ezzel a lehetőséggel – hasonlóan más településekhez – hamarosan mi is élni fogunk.

 

Az építmény- telek- és gépjárműadó határozatokban feltüntetett, 2012. évi összegek két egyenlő részletben fizethetőek meg. Az I. félévi részleteket - amennyiben fellebbezés nem érkezett - a küldemény átvételétől számított 30 napon belül, a II. féléves részleteket 2012. szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.

 

Felhívjuk azok figyelmét, akik meglévő épületeik után – esetleg már évek óta – nem tettek bevallást és nem fizetnek helyi adót vagy a bevallásukban valótlan adatot (a ténylegesnél kisebb alapterületet) közöltek, az alábbiakra:

Adóhatóságunk ebben az évben kiemelt hangsúlyt fektet az adófeltárásokra, miután a nyilvántartásunk szerint jelentős számban vannak a városban olyan ingatlan tulajdonosok és - használók, akik évek óta nem fizetnek építményadót vagy kisebb alapterület bevallása miatt kevesebbet fizettek a jogszerű tartozásuknál. Mindezek miatt jelentős számú ellenőrzés várható, melyek eredményeként az érintetteknek az adókülönbözeten (adóhiányon) túl adóbírság és késedelmi pótlék fizetésével is számolniuk kell.

Akik a meglévő építményeik után azok használatbavételét követő év január 15. napjáig nem tettek bevallást és mulasztásuk a vizsgálataink során kiderül, a következő szankcióra számíthatnak:

Első lépésként magánszemélyeknél 200 ezer-, jogi személyeknél 500 ezer forintig terjedő – szükség esetén ismételhető – bírság kiszabása mellett az adózó rövid határidővel kötelezhető a bevallás benyújtására. Ha az illető még ezek után sem tesz bevallást, következhet az adóhatósági ellenőrzés melynek eredményként az adóhatóság a „hiányzó” összeget (5 évre vagy ezen belül az adókötelezettség keletkezéséig visszamenőleg) adóhiányként állapítja meg, adóbírság és jelentős összegű késedelmi pótlék megfizetésére történő kötelezés mellett.

Valamivel kedvezőbb a helyzete annak, aki az „adózatlan évek” után nem várja meg a mulasztási bírságolást és a bevallás benyújtására szóló kötelezést, hanem ezt megelőzve nyújtja be az adókötelezettsége kezdetéig (ez az ingatlan megszerzését követő év első napja), de legfeljebb 5 évre visszamenőleg a bevallásait. Ez esetben elkerülhető az adóbírság, sőt a tartozás határidőn belüli megfizetésével a bírósági végrehajtó eljárása is. Az ügyfél a „hiányzó” összegen kívül a késedelmes bevallás miatt alacsonyabb mértékű mulasztási bírság és pótlék megfizetésére lesz köteles.

Akiknél az ellenőrzés azt tárja fel, hogy a bevallásaikban kisebb alapterületet tüntettek fel a valóságosnál, a különbözetre nézve ugyancsak adóhiány, szankcióként pedig adóbírság és késedelmi pótlék kerülhet megállapításra visszamenőleg addig (de legfeljebb 5 évre), ameddig a téves adat alapján történt az adóztatás.

Szintén kedvezőbb az adózó helyzete, ha az ellenőrzést megelőzve önmaga módosítja a korábbi bevallását és korrigálja az abban feltüntetett összeget. Természetesen a „különbözeti ” összeget ez esetben is meg kell fizetni, de nincs adóbírság, és a pótlékösszeg is alacsonyabb, mint amennyi egy adóhatósági ellenőrzést követően lenne.

 

A felsorolt lépések, intézkedések egyrészt jogkövető adózóinkkal való egyenlő elbírálás elvére, másrészt az adóbevételek kiemelt fontosságára való tekintettel feltétlenül indokoltak.

 

Egyúttal – az önkormányzat valamint a város valamennyi intézménye nevében - minden adófizető polgárnak ezúton köszönjük az eddig pontosan és határidőre megfizetett adókat.

 

 

 

 

Göd, 2012. március 22.

 

 

 

   Tisztelettel:

 

                                                                 Dr. Szinay József

                                                                  címzetes főjegyző

 

Forrás: god.hu

Talajterhelési díjjal kapcsolatos aktuális információk

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-01A 2011. évi vízfelhasználásnak megfelelő összeget a talajterhelési díj fizetésre kötelezetteknek - még m3-enként 180 Ft-os díjösszeggel számolva - 2012. március 31- ig kell bevallaniuk és megfizetniük. Az 1800 Ft-os díjösszeg – törvénymódosítás eredményeként - 2012. február 1-től esedékes. Ez utóbbi kapcsán felhívjuk az érintettek (akinek az utcájában megtalálható a szennyvízcsatorna gerincvezetéke) figyelmét, hogy saját érdekükben a csatorna-bekötésről mielőbb gondoskodjanak.

 

A kivitelezéssel kapcsolatos ügyintézésükhöz ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályán Kádár Zsuzsanna munkatársunktól (telefonszáma: 27-530-068) kérhetnek információt. A beköttetés után üzemeltetési szerződést kell kötni a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-vel (DMRV Zrt). Az említett szerződésben feltüntetett átvételi naptól a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége megszűnik. (a DMRV Zrt címe: 2600 Vác, Derecske dűlő 4/A, telefonos elérhetőségük 27/ 511-511, 40/881188, honlapjuk: www.dmrvzrt.hu). Kérjük, hogy a kivitelezés befejezése után szíveskedjenek a lehető leghamarabb felvenni a kapcsolatos velük, hogy a bekötés „átvételére” minél előbb sor kerüljön. A 2012. évi vízfelhasználásról szóló bevallásokat – függetlenül attól, hogy az érintett a csatornavezetékre történő ráköttetést ebben az évben megoldja-e vagy sem, 2013. március 31-ig kell benyújtani és a díjösszeget is ezen időpontig kell megfizetni. Természetesen azoknak, akik a beköttetést a DMRV ZRt által kiadott hivatalos dokumentummal igazoltan 2012-ben elvégezték, a bevallást 2012. január 1-től a beköttetés napjáig terjedő vízfelhasználás szerint kell kitölteniük .

 

A 2007-től 2011-ig terjedő időszak éveire vonatkozóan a kitöltendő talajterhelési díj-bevallási nyomtatvány a www.god.hu - Nyomtatványok –Adóosztály nyomtatványai útvonalon érhető el. Az aktualizálást követően a 2012. évre vonatkozó nyomtatványt is el fogjuk helyezni a város honlapján. Ez szintén a fent jelölt útvonalon lesz elérhető.

 

A DMRV ZRt nyilvántartása alapján a bevallásokat és befizetéseket - több évre visszamenőleg - ellenőrizni fogjuk. A bevallás(ok) elmulasztása miatt ismételhető mulasztási bírságolással egybekötött felszólításokra, indokolt esetben ellenőrzésekre kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményeként a befizetni elmulasztott összegeken felül az érintetteknek jelentős mértékű bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolniuk kell.

 

 

 

 

 

Göd, 2012. március 21.

 

                                                                  Jakab Gábor

                                                              Adóosztály vezető

 

Forrás: god.hu

Törvénytelenül magas a gödi szemétdíj?

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_szemet

A Jobbik Gödi Alapszervezetének álláspontja az, hogy a 2012-es évre elfogadott szemétszállítási díjról szóló rendelet törvénytelen, mivel a tavalyi év utolsó napjaiban módosította az Országgyűlés a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, az pedig 2012. január 1-én hatályba is lépett.

Az elfogadott törvénymódosítás kimondja, hogy "a hulladékkezelési közszolgáltatási díj" - tehát a szemétszállítási díj - "legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét." Magyarul: a tavalyi évi árakhoz képest idén nem kérhet az önkormányzat magasabb szemétszállítási díjat. A tények azonban mást mutatnak: a 120 literes kuka éves díja emelkedett.

A törvénytelenség fennállása okán a Jobbik gödi önkormányzati képviselője előterjesztést készített a képviselő-testület februári ülésére, ahol kérte a szemétszállítási rendelet díjszabásakról szóló mellékletének hatályon kívül helyezését, hiszen az nem felel meg a hatályos törvénynek. Márpedig önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes törvénnyel, jelen esetben mégis ez a helyzet áll fenn. A jegyző állásfoglalása szerint a szemétszállítási rendelet nem jogszabály-ellenes, hiszen aki kisebb kukát igényelt, annak kevesebbet kell fizetnie.

A Jobbik álláspontja azonban továbbra is az, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 57. §-a egyértelműen fogalmaz: ebben az évben nem lehetne többet elkérni a 120 literes kuka díjaként, mint tavaly, ezért újra kellene kalkulálni a szemétszállítás árait. A Fidesz-KDNP-s többség lesöpörte a javaslatot a februári testületi ülésen, tehát egyelőre továbbra is maradnak a jelenlegi - álláspontunk szerint a tavalyi év után újra törvénytelen - állapotok Gödön a szemétszállítás tekintetében. Nagy kérdés, hogy vajon a törvényesség ellenőrzésért felelős Pest Megyei Kormányhivatal eljár-e az ügyben?

Forrás: Gödi Jobbik

A gazdagok kerítése: az Állami Számvevőszékhez fordult a Gödi Jobbik

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Sipos_Richard_01

Rengeteg gödi lakóban keltett jogos felháborodást az a hír, ami a Jobbik Gödi Alapszervezetének tavaly őszi kiadványában nyilvánosságot kapott: a Településellátó Szervezet (TESZ) a saját székhelyének főbejáratához tartozó, közel 50 méteres kerítésszakaszt mintegy 3.4 millió (!!) forintból építette újjá - mindezt közpénzből.

A Jobbik gödi önkormányzati képviselője, Sipos Richárd is kiemelten foglalkozott az üggyel, és bár a 3.4 millió forintról szóló munkák kétségtelenül le voltak számlázva, illetve a fideszes többségű képviselő-testület (utólagosan) szavazatával támogatta ezt a költekezést, az ár-érték arány minden laikus polgár számára igencsak rapszodikus eltérést mutat. Ezért a jobbikos képviselő első körben a számlákat ellenőrizte, majd a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordult az ügyben. Mivel onnan fél év elteltével sem érkezett még érdemi válasz sem (holott a kormánypropaganda szerint ez a szerv látja el a törvényességi felügyeletet az önkormányzatok felett), így Sipos Richárd ezúttal az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrző szervhez, az Állami Számvevőszékhez fordult beadvánnyal az ominózus kerítésszakasz kirívóan magas költségei miatt.

Bár az eredmény ezúttal is kétséges, hiszen - a Pest Megyei Kormányhivatalhoz hasonlóan - az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetője is 2010-ben Fidesz-KDNP színekben szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A Jobbik azonban tettekben, nem pedig csak kommunikációban tartja fontosnak az elszámoltatást, ezért most is és a jövőben is minden tőlünk telhetőt megteszünk a törvényesség betartatásáért és nyitott szemmel kívánunk őrködni a közpénzek felett is.

Forrás: Gödi Jobbik

Mi épül városunkban idén Európai Uniós forrásból?

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
eu2_0

A Jobbik kivételével minden parlamenti párt azt hangoztatja, hogy az Európai Unió milyen fontos és hasznos hazánk számára, hiszen rengeteg fejlesztés valósulhat meg uniós forrásból. A 2012-es gödi költségvetés tervezetében külön oldalt szenteltek azoknak a beruházásoknak, amelyek ebben az évben európai uniós pénzből valósulhatnak meg. Alább megtekintheti, milyen EU-s forrásból finanszírozott fejlesztések várnak ránk ebben az esztendőben:

Igen,  Ön is jól látja, az EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2012-es költségvetéshez-tervezet teljesen üres...

 

Forrás: www.god.jobbik.hu

Okmányirodai tájékoztató változásokról

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

 

Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke; Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa igénylési/kiadási rendje; Oktatási igazolványok; A közlekedési igazgatási eljárásokban 2012. 01. 01-től bekövetkezett változásokról.

Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke 2012. 01. 01-től a következő képen módosult

1. A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint (nem változott). A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.

2. A 2012. január 1-jén hatályba lépő, a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete az alábbi pótdíjakat határozza meg:

a) Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban (7 napon belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 19 000 forint.

b) Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban (3 napon belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 29 000 forint.

c) Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban (24 órán belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 39 000 forint.

Fentiek értelmében tehát az eljárások során illetéket (7500,-/14000,- Ft) + pótdíjat kell a kérelmezőnek megfizetnie. A pótdíj mértéke attól függően változik, hogy soron kívüli, sürgősségi vagy azonnali eljárást kezdeményezett a kérelmező. (példa: 5 évre sürgősséggel kért magánútlevél illetéke 7.500,- forint, pótdíja 29.000,- forint, összesen 36.500,- Ft.)

Fontos: - a soron kívüli és a sürgősségi eljárás bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, de a sürgősségi eljárásban az elkészült okmányt csak a központi okmányirodában lehet átvenni, - az azonnali eljárást csak a központi okmányirodában lehet kezdeményezni, és az elkészült okmányt is csak a központi okmányirodában lehet átvenni.

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa igénylési/kiadási rendje az alábbiak szerint változott

A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványnak kiadásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.) 2011. 12. 30-tól hatályos módosításának 2. § kimondja: igazolványra az a személy jogosult,

b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül

és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.

Fentiekből következik, hogy a jogosultságot már nem az igénylő háziorvosa állapítja meg. 2012. január 01-től az igénylőnek a következő eljárást kell követnie:

- fel kell keresnie háziorvosát, aki – amennyiben úgy látja, hogy a beteg fogyatékossága ezt indokolja – a leletek alapján készít egy szakvéleményt/beutalót, melyet átad a betegnek; - a beutalóban az orvos nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e; nyilatkozik arról, hogy a kérelmező szakértői bizottság általi vizsgálata szükséges-e;

- a beteg a kitölti a „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására” című nyomtatványt (a Magyar Államkincstár www.mak.hu web-oldaláról letölthető, vagy okmányirodánkban beszerezhető);

- a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: MÁK) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton;

- a postai úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell az orvosi beutalót, a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt, a személyi igazolvány és a lakcím igazolvány mindkét oldaláról készült fénymásolatot, valamint ha az igénylő gondnokolt, a gondnok kirendelő határozatot;

- személyesen történő benyújtásnál a fentieket – az személyi okmányok másolata kivételével – az igénylőnek magával kell vinnie;

- a benyújtott kérelem és a becsatolt dokumentumok alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakértői bizottsága dönt arról, hogy személyes megjelenésre/vizsgálatra berendeli-e a kérelmezőt, vagy a dokumentumok alapján el tudja-e bírálni a kérelmet;

- a MÁK a kérelem elbírálása után határozatot hoz, melynek közlésével egyidejűleg a szakértői bizottság állásfoglalását is közli a kérelmezővel;

- amennyiben a kérelemnek helyt adtak, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal kapcsolatos eljáráshoz a fenti határozatot, vagy állásfoglalást csatolni kell.

A parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárást első fokon továbbra is az okmányirodák folytatják le.

A Korm. Rend. 13.§ (2) bekezdés b) pontja úgy módosította a 102/2011. (VI.29.) sz. Kormány rendeletet, hogy a 2011. 07. 02. előtt kiállított I. fokú orvosi szakvéleményeket az okmányirodák 2012. 06. 30-ig elfogadhatják.

Az oktatási igazolványok igénylési folyamatában szereplő okmányirodai fényképezésről

A diákigazolvány igényléséhez szükséges igazolványképek elkészítésének szolgáltatása az okmányirodákban 2012.02.06-a után elérhető.

A fenti szolgáltatás elindulásáról a tanintézetek tájékoztatják a diákokat illetve a www.diakigazolvany.hu honlapon kaphatnak információkat.

A közlekedési igazgatási eljárásokban 2012. 01. 01-től bekövetkezett változásokról

1. 2012. január 01-én hatályba lépett a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) számú Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.), amely a hatályát vesztő 35/2000. (XI. 30.) sz. BM Rendeletet váltotta fel.

(Ez azt jelenti, hogy a közlekedési eljárásokat magasabb rendű jogszabály szabályozza, magába foglalva az elmúlt időszakban meghozott módosításokat is.)

1.1 A jármű tulajdonjogának megváltozásáról szóló teljes bizonyító erejű okirat (közkeletű nevén: Adásvételi szerződés) kötelező tartalmi elemei bővültek: a 2012. 01. 01. után kelt dokumentumon fel kell tüntetni a jármű kilométerórájának állását, és annak rögzítésének idejét. Ennek hiányában az okmányiroda az eljárását nem tudja lefolytatni, az eljárást kezdeményezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a hiánypótlásra megszabott idő eredménytelenül telik el, az okmányiroda a kérelmet elutasítja.

1.2 A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (átírás) szükséges okmányok köre kibővült: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a kérelemhez be kell csatolni - a Kknyt-ben meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását (Korm. Rend. 17. sz. Melléklet III. 2. B. e). 1.3 Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha a járművet a forgalomból hivatalból ideiglenesen kivonták, de a jármű hatósági engedélye és jelzése nem került leadásra. (97.§ (1) f))

2. 2012. 01. 01-től módosult a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.)

2.1. Tulajdonváltozás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig - a régi tulajdonos általi bejelentés alapján a járműnyilvántartás tartalmazza a tulajdonszerző azonosító adatait (természetes személy esetén név, lakcím, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, székhely (telephely) címe, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási szám). 9.§ 1(a).

2.2. A jármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket és a km-óra állás rögzítésének időpontját (9.§ (2) f)).

2.3. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára tényleges tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. (9.§.(5)).

3. 2012. 01. 01-től módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

3.1 Megváltozott a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke, melyet a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint (Itv. 24.§):

illetek
 

 

3.2 Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- forint, minden más esetben 22.000,- forint illetéket kell fizetni.

3.3 A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a jármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

3.4 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a 3.1; 3.2 és 3.3 pontokban meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

4. Az illetékkötelezettség keletkezése nem változott: Itv. 3. §: (1) Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik. (2) Az ajándékozási illetékkötelezettség b) ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján; ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító esemény [2. § (3) bekezdés] bekövetkezett, c) ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor keletkezik. (3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség a) a szerződés megkötése napján, b) árverési vétel esetében az árverés napján, c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése napján, d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor keletkezik.

Forrás: god.hu

 

Pályázati felhívás

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
PJ_-_Varoshaza-01

A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 3255/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2132 Göd, Jósika u. 4. száma alatti "Nyaralóházak" megjelölésű, a Magyar Állam tulajdonában álló és Göd Város Önkormányzata által bérelt ingatlan egyes egységeinek 2013. január 25-ig terjedő időtartamú bérletére az alábbi feltételekkel

A pályázat teljes szövege letölthető:

http://www.god.hu/_site/doc/newswf20501112/paly_felh.pdf

Forrás: god.hu

Az orvosi ügyelet átalakítása miatti aggályát fejezte ki a Jobbik

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
szirena

Dunakeszin  hosszú sorokkal és idegtépő várakozással járhat, Fóton és Gödön viszont  megszűnik a 24 órás orvosi ügyelet. A kieső időben a két kisebb város  betegei is Dunakeszire lesznek kénytelenek utazni, ha a rendelési időn  kívül egészségügyi gondjuk támad.

Röviden így lehet összefoglalni annak a javaslatnak a tartalmát,  amelyet még decemberben tárgyaltak a három város képviselő-testületei. A  javaslat úgy szól, hogy a három településen felül Mogyoródot is magában  foglaló Kistérség felbontja a szerződést a jelenleg az ügyeleti  szolgálatot adó céggel és új közbeszerzési eljárást ír ki annak  átalakított ellátására. Ez meg is történt, az ajánlattételi felhívás  azóta meg is jelent a közbeszerzési értesítőben.

Az eddigi rendben az alapellátás a következőképpen működött: nappal a  háziorvosok látták el a betegeket rendelési időben, míg rendelési időn  kívül és hétvégén mindhárom településen egy orvos, egy ápoló és egy  gépkocsivezető, egy autóval biztosította az ügyeleti ellátást. A  rendszer kisebb hibákkal, de jól működött: ha a betegnek módja volt rá,  akkor az ügyeleti rendelőbe ment problémájával, súlyosabb, de mentőt még  mindig nem igénylő esetben az orvos autóval sietett a helyszínre,  legyen szó a beteg otthonáról, munkahelyéről, vagy adott esetben az  utcáról.  A várakozási idő a rendelőben legfeljebb annyi volt, amíg a  "terepen" lévő orvos visszaérkezett a rendelőbe.

Az új elképzelés szerint Gödön és Fóton megszűnne a 24 órás orvosi  ügyelet, helyette hétköznap rendelési idő után, valamint hétvégén is  csak 4 órában lenne a rendelőben elérhető orvos, akit kihívni autó híján  nem lehet majd. Ezen időtartam után pedig a két település betegei a  dunakeszi rendelőben kaphatnának ellátást, míg a hívásokat teljes  időtartamban egy, Dunakeszin állomásozó autó látja majd el az eddigi  három helyett, a teljes területen.

A Dunakeszin dolgozók elmondása szerint van olyan éjszaka, hogy meg  sem állnak - lehetetlen elvárás, hogy emellett ugyanaz az autó ellássa a  gödi és a fóti hívásokat is, arról nem beszélve, hogy ha  Fót-Sikátorpusztán lát el éppen egy beteget, mit lép, ha jön egy sürgős  hívás Felsőgödről, ami barátok között is 20 km-es távolság, s az utak  minőségéből adódóan még "esetszerűen" közlekedve is minimum 20 percnyi  út. Persze nyilván van nyugodtabb éjszaka, is, de erre nem lehet  építeni, ezen emberéletek múlhatnak.

Hallottunk olyan érvet is, hogy legrosszabb esetben a váci mentők is elláthatják a beteget.

Ez is teljesen életszerűtlen, hisz a mentők - bár alapvetően területi  alapon dolgoznak - de szükség szerint bárhova riaszthatók. Ha a  dunakeszi mentő úton van, Dunakeszire is váci autó indul, vagy a  fővárosból indítják el a legközelebbi egységet. Mindeközben fontos  tényező, hogy a váci mentésirányítás megszűnt január 1-től, így a  dunakeszi autó, mely immár Budapesthez tartozik, néha szinte egész nap a  fővárosban "dolgozik", hisz mire visszaérne Dunakeszire, - legközelebbi  mozgósítható egységként - újra budapesti helyszínre irányítják.

"Ha arra építünk, hogy egy-egy mentő háziorvosi-ügyeleti eseteket lát  el, akkor az amúgy is kevés autóból újabb egységet vonunk el a  mentéstől" - mondta el kérdésünkre egy mentődolgozó.

"Nem beszéltünk még a rendelői ellátásról. Az eddig is sok beteget  ellátó dunakeszi ügyeletet tovább terhelik az éjjel Fótról és Gödről  érkező azon betegek is, akik "nem értik meg", hogy csak este 11-ig  lehetnek rosszul, mert csak addig van orvos a településükön. Teljes  képtelenség így érdemben dolgozni, ennek a betegek fogják a kárát látni"  - mondta el az egyik dolgozó. - "Sajnos jelentősen növekedni fog az  ellátási idő, amikor néhány esetben pont az idő a legfontosabb tényező.  Előfordulhat, hogy emberi élet múlik majd az új rendszeren." - zárta  gondolatait a szakember.

Sipos Richárd, a Jobbik gödi elnöke és önkormányzati képviselője  kérdésünkre elmondta: a gödi városi újságban Markó József fideszes  polgármester azzal érvelt az ügyelet megszüntetése ellen, hogy  éjszakánként 1, legfeljebb 2 hívása volt a csapatnak. Ezzel szemben a  birtokunkba került adatok szerint sokkal több a hívás. A valóságban ezek  száma például 2011 decemberében a három településen az alábbiak szerint  alakult (a teljes év adatait tartalmazó táblázat szerkesztőségünkben  megtalálható):

Ez napi átlagot tekintve azt jelenti, hogy Dunakeszi naponta 16,25,  Fóton 9,74, Gödön pedig 7,77 főt lát el az ügyelet. Sajnos azonban  mindez nem ennyire kiszámítható. Van, hogy egy nap egyáltalán nincs  hívás, más napokon viszont akár ennek az átlagnak a háromszorosa a  munka. S az egészségügy úgy működik, hogy nem szabad a legjobb  eshetőségre készülni, mert akkor bizony emberek halnak meg.

Ezek után tehát a dunakeszi rendelőben éjszakánként több mint 20  beteg kér majd segítséget, míg Felsőgödtől a fóti Gyermekvárosig a  különböző helyszíneken napi mintegy 13 hívást kell ellátnia az egy  autóval vonuló ügyeletnek. Ezek az adatok ráadásul csalókák, hiszen egy  "nap", amivel számolunk az hétköznaponként valójában egy éjszaka, azaz  mindössze 14 óra.

Szomorú továbbá, hogy az eddigi napi 9 fő helyett csupán 4 fő számára  biztosít munkahelyet az új rendszer, míg a Gödön és Fóton 4 órában  dolgozók számára is jelentős lesz a jövedelem-kiesés.

Lapunk kérdésére Dr. Dénes László Dunakeszin élő háziorvos úgy  fogalmazott, hogy őszintén reméli, hogy csupán - a mostanában nem ritka -  ötletelések és rémhírek egyikével volt szerencsétlensége találkozni, a  Dunakeszit is magában foglaló "kistérségi" orvosi ügyeleti rend  átalakítására vonatkozó elképzeléseket illetően.

"Ha megfelel a valóságnak az, hogy a jövőben megszűnne a 24 órás  ügyelet a kistérségi területen, és Gödön, Fóton csupán a rendelési idő  utáni 4 órában lenne orvos este 22-23 óráig, valamint a hét végén  mindösszesen 4 órában, azt - meglátásom szerint – a Dunakeszire  telepítendő, egy helyben dolgozó és két kijáró egység biztonságosan  ellátni nem tudná" - fogalmazott Dr. Dénes László. -"Több évtizedes  háziorvosi és sokéves ügyeleti tapasztalat után biztos vagyok abban,  hogy a helyes irány az, amit a fővárosban és az ország sok-sok más  településén is már megvalósítottak, ill. mások is efelé törekszenek: az  ellátható lakosságszámra méretezett, kellően felszerelt és szakmailag  alkalmas 24 órás ügyelet. Sajnos, a fenti elképzelések csupán  látszatellátást eredményeznének, zűrzavart, elégedetlenséget a lakosság  részéről, s előbb-utóbb komoly következményeket is, hiszen a terület  széthúzottsága, az itt élők viszonylag nagy száma, az útviszonyok nem  teszik lehetővé a jelenlegi rendszer szűkítését. Úgy gondolom, egy ilyen  - a betegellátást elbizonytalanító –- változást sem az OEP, sem az  ÁNTSZ illetékesei sem támogatnának. Megítélésem szerint a sürgősségi és  ügyeleti ellátásnak biztonságosnak kell lennie, de annak is kell  látszania - a lakosság részére is!" - mondta el a Kesző Népének Dr.  Dénes László, háziorvos.

"Hangsúlyozzuk: ár/érték arányát tekintve a leghatékonyabb ajánlatot  támogatjuk, nem ezt vitatjuk. Ráadásul a végzettséggel rendelkező  dolgozók el tudnak helyezkedi, ha szükség van a munkájukra, bárhogy is  hívják a céget. A pályázati kiírást ebben a formájában tartjuk  aggasztónak, amely amellett, hogy kb. 40 ember munkahelyét  veszélyezteti, véleményünk szerint nem garantálja a biztonságos és  kielégítő betegellátást." - mondta el kérdésünkre Varga Zoltán Péter, a  Jobbik dunakeszi elnöke, aki levélben fordult a Kistérséget vezető  Dunakeszi polgármesteréhez, hogy kikérje véleményét a körvonalazódó új  rendszerrel kapcsolatban, valamint hogy figyelmeztesse az ebben kódolt  hibalehetőségekre.

Forrás: Kesző Népe hírújság, Dunakeszi

Gödi Körkép - Helyreigazítás

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
PJ_-_Varoshaza-01

A Gödi Körkép februári számának 14. oldalán a "Hasznos információk a szelektív hulladékgyűjtésről" című cikkben helytelenül jelent meg, hogy a papír- műanyag- és fémhulladékokat külön-külön zsákban kell gyűjteni.

Helyesen: Mindhárom hulladékfajta ugyanabba sárga zsákba tehető, elszállítás után utóválogatás történik.

Továbbá helytelenül jelent meg, hogy a TESZ-nél igényelt újabb sárga zsákok 320,- Ft-ba kerülnek. Ezek a zsákok továbbra is térítésmentesen szerezhetők be.

 

Forrás: god.hu

Pályázati lehetőség napkollektor-rendszer telepítésére

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook
napkollektor

Az Új Széchenyi Terv – Zöld Beruházási Rendszer keretében most 50 százalékos állami támogatással építhető ki használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer.

Felhívás részvételi jelentkezésre

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

A Gödi Sportegyesület várja olyan vállalkozók jelentkezését, akik részt kívánnak és tudnak venni az Egyesület 2012. tavaszára tervezett, alábbi sportcélú ingatlanfejlesztéseiben, és megfelelnek a jelen felhívás követelményeinek!

1.) FIFA szabványnak megfelelő futsal pályák világításának kiépítési munkálatai (szakmunkák, alapanyag), max. 3.5 millió ft értékben, 2.) Öltöző épület tetőtéri bővítésének, felújításának építési munkálatai (kőműves, gépészet, tetőfedés, alapanyag, stb.) max. 9.9 millió ft értékben, 3.) Tisztás és pálya tereprendezés, kerítésépítés, világítás kiépítés munkálatai (földmunkák, kertészet, alapanyag) max . 5 millió ft értékben, 4.) FINA szabványnak megfelelő úszómedence tervezési munkálatai, kiviteli terv szintig, kivitelezés  előkészítő munkálatai (tervezés, földmunkák, gépészet, medenceépítés, alapanyag), max.10 millió ft értékben.

A jelentkezők közül kívánja kiválasztani az Egyesület a későbbi ajánlattevők körét. A beruházásoknak az eddig elkészült, elvi engedélyekhez szükséges tervei a Polgármesteri Hivatalban tekinthetők meg. Kizárólag magyarországi székhellyel, magyar munkaerővel és magyar illetőségű tulajdonosi körrel rendelkező gazdasági szereplők jelentkezését fogadjuk el!

A későbbi ajánlattételi felhívások során fenntartjuk a jogot, hogy a beruházás egyes részei vonjunk be jelentkezőket, ajánlattevőket.
A kiválasztásnál előnyt jelent -az adott szakmai területen igazolható referencia, - a gödi székhely vagy telephely, vagy gödi lakosok foglalkoztatása a megvalósításban, továbbá - annak vállalása, hogy a munkák ellenértékét terhelő iparűzési adót Göd városának fizetik meg, - az Egyesület társasági adó terhére történő, jelentkezés benyújtását megelőző támogatása.

A jelentkezőktől kérünk rövid szakmai bemutatkozást, referencia megjelölést, tartozásmentességről adóigazolást, helyi adókról tartozásmentességi igazolást, vállalt szakmai terület megjelölést,cím, adószám, cégjegyzék vagy egyéni vállalkozói szám feltüntetést, a képviselő elérhetőségével, s a fentiekre vonatkozó nyilatkozatokat!

A jelentkezéseket 2012. február 25-ig beérkezően kérjük beadni, postán a Gödi Sportegyesület, 2131 Göd, Sporttelep címre, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, elektronikusan pedig pdf. vagy jpeg. formátumban a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre. Az értékelés eredményéről 2012.március 05-ig küldünk értesítést a jelentkezésben megadott elérhetőségre, és közzétesszük a www.godise.hu honlapon.

dr. Horváth László elnök Gödi S.E.

 

Forrás: god.hu

Januári testületi ülés beszámoló

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Sipos_Richard_01Szokásomhoz híven ezúton is beszámolok a gödi önkormányzat legutóbbi ülésén történtekről.

Az idei városi ünnepségek elfogadása után a napirend elején került sor a kistérségi beszámolóra. Erről elöljáróban annyit kell tudni, hogy Göd, Dunakeszi, Fót és Mogyoród tartozik egy kistérségbe, ahová minden lakosa után befizet az adott település, cserébe bizonyos szolgáltatások elvégzéséért. Ilyen szolgáltatás pl. a szúnyoggyérítés és a parlagfűirtás. Mint az a beszámolóból kiderült, a kistérség pályázaton nyert 600 000 Ft-ot szúnyogirtásra, azonban abból egy forintot sem költött el, mert a beszámoló szerint ez nem volt indokolt. (???) Hihetetlen, hogy miközben mindenre azt mondjuk, hogy ezt nem lehet, mert nincs rá pénz, ugyanakkor nyerünk 600  000 Ft-ot szúnyogirtásra, de azt nem költjük el, mert az "nem indokolt." Az ülésen megkérdeztem, de azóta is csak költői (a polgármester épkézláb választ nem tudott adni): ki az, aki a tavalyi évben nem találkozott szúnyoggal? A beszámoló másik pontja, amelyen felháborodtam az volt, ahol a parlagfű-irtást könyvelték el sikeresnek. Erre nagyságrendileg 1 M Ft-ot költött el a kistérség. Itt jeleztem, hogy a parlagfűirtás sikerességéről az Oázis Lakóparkban élőket kellene megkérdezni (erről korábbi cikkünk és képek ide kattintva)... mindezek után természetesen a beszámolót nem fogadtam el, a fideszes többség azonban igen.

A kormányhivatal ismét törvényességi észrevételt tett, ezúttal a még 2008-ban elfogadott Helyi Építési Szabályzat kapcsán. Itt valaki hibázhatott, és ennek akár több százezer (vagy a főépítész szavaival: akár milliós) költsége is lehet a város számára, ezért kértem a polgármestert, hogy vizsgáltassa ki, hibázott-e valaki az ügyben, mert itt ismét a felelősség elsikálásáról lehet szó.

Végre felmérésre kerülnek az utcanév-táblák és a hirdetőtáblák Gödön. Véleményem szerint ez már jó ideje szükséges, hiszen rengeteg utcanévtábla hiányzik a városban, és jó lenne, ha végre elegendő számú hirdetőtábla állna rendelkezésre, hiszen rengeteg "közlemény" jelenik meg a városszerte, ezeket a forgalmasabb helyekre kellene visszaszorítani.

Egy volt alpolgármester (Szegedi Sándor) felelősségét nevezték meg az egyik előterjesztésben, a kérdésem csak az volt, hogy akkor miért nem lett felelősségre vonva? Erre ismét nem kaptam épkézláb választ, bár úgy tűnik azért valamiféle vizsgálat lesz az ügyben (egy közel félmilliós útfelújítás költségeiről van szó, amely -  állítólag - megfelelő felhatalmazás nélkül lett megrendelve a volt alpolgármester által).

A TESZ működési szabályzatának módosításakor két "aligazgatót" neveztek ki Hetényi Tamás mellé. Itt kíváncsi voltam, jár-e fizetésemeléssel a két kinevezés, mire a polgármester jelezte, hogy ő 100 000 Ft-os emelésre gondolt. Ez már önmagában roppant érdekes a város anyagi helyzetének tükrében, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a hírek szerint az egyik "aligazgató" a gödi Fidelitas (a Fidesz ifjúsági szervezetének) vezetője, Balogh György lesz, aki jelenleg is a TESZ munkatársa, valamint a Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja. Folytatódhat tehát az országos tendencia Gödön is, a Fidesz-hű személyek előbb-utóbb jól fizető állásban találják magukat. Természetesen ezt az előterjesztést sem tudtam támogatni szavazatommal.

Sipos Richárd

képviselő, Jobbik

Forrás: god.jobbik.hu 

Változások a szemétszállításban

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_szemetes_01
Tájékoztatom, hogy Göd Város Képviselő-testületének döntése értelmében 2012. január 1-től a városi szemétszállítási rendszerben változások lépnek életbe.

A szolgáltatással arányos díjfizetés érdekében új elemként jelenik meg a kommunális hulladékbegyűjtésben a szeméttároló edényzet méretének szabad megválasztása. Ez azt jelenti, hogy minden ingatlantulajdonos szabadon dönthet arról, hogy a városban rendszeresített (60 l; 120 l; 240 l;) kukák közül melyiket kívánja használni.

Az eddiginél kisebb edényzetet csak azok igényelhetnek, akik szemétszállítási díjhátralékukat maradéktalanul rendezték. Az eddigiekhez képest más méretű edényzet választása esetén a kuka beszerzésének költsége a használót terheli. Kedvezményes áru kukák a Településellátó Szervezetnél beszerezhetőek lesznek, illetve a feleslegessé vált, ép állapotú kukákat a TESZ 1000 Ft-ért megvásárolja.

A szeméttároló edényzet változtatásának igényét 2012-re vonatkozólag a változtatni kívánó lakosoknak 2011. december 16-ig kell e-mailben az Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre elküldeni vagy a Településellátó Szervezetnél személyesen vagy telefonon a (06 27) 530 611–es számon az alábbi időpontokban bejelenteni.  

Hétfőn: 13 - 18 óra között
Kedd, Szerda, Csütörtök: 7 - 12 óra és 12:30 – 15 óra között
Péntek: 7 - 12 óra között

Az igényléshez szükség van a szerződő fél nevére, címére és a kukacimkén lévő számra vagy a szemétdíj számlán megtalálható nyilvántartási számra.
A jövő évi szemétszállítási díjak attól is függnek, hányan választanak az eddigitől eltérő kukaméretet. A jelenlegi számítások szerint 2012-ben a várható szemétszállítási díjak a következők lesznek:

60 literes kuka: 18.000 és 19.500 forint között
120 literes kuka: 24.000 és 27.000 forint között
240 literes kuka: 36.000 és 42.000 forint között.

Aki 2011. december 16-ig jelzi az eddigitől eltérő méretű edényzet igényét, annak 2012. február 15-ig személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján le kell adnia a korábbi kukacímkéjét és új szerződést kell kötnie a Településellátó Szervezetnél.

Azoknak, akik 2011. december 16. után jelentik be a szeméttároló edényzet űrmértékének változatására irányuló szándékukat, csak 2013. január 1-től tudjuk erre a lehetőséget biztosítani.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Göd-Újtelepen működő ideiglenes zöldhulladék lerakó     2011. december 10-én bezár. A 2012. évi zöldhulladék leadás és elszállítás rendjéről későbbiekben határoz a Képviselő-testület.

A szelektív gyűjtés rendszere változatlan marad, azaz kéthetente az aktuális szemétszállítási napon, térítésmentes zsákokban történik a szelektív hulladék elszállítása.

Göd, 2011. november 29.

Békés Karácsonyt és boldog Újesztendőt kívánok!

Üdvözlettel:

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

Forrás: www.god.hu

A polgármesteri hivatal és a okmányiroda év végi nyitva tartása

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Varoshaza-01
A Polgármesteri hivatal karácsonyi és év végi munkarendje az alábbiak szerint alakul:

2011. december 22. (csütörtök)  egész napos ügyfélfogadás
2011. december 23-tól 2012. január 2-ig  igazgatási szünet
2012. január 3. (kedd)  egész napos ügyfélfogadás.

Az Okmányiroda karácsonyi és év végi munkarendje az alábbiak szerint alakul:

2011. december 22. (csütörtök)   egész napos ügyfélfogadás
2011. december 23-tól 2011. december 28-ig igazgatási szünet
2011. december 29. (csütörtök)   egész napos ügyfélfogadás
2011. december 30. (péntek)   8-12-ig ügyfélfogadás
2012. január 2-től normál munkarend szerinti ügyfélfogadás

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Forrás: www.god.hu

Nem tett eleget a gödi önkormányzat a kormányhivatal törvényességi észrevételének

Email Nyomtat PDF
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebook

PJ_-_Godi-onkormanyzati-ules1Egészen elképesztő eseményeknek lehettek szem- és  fültanúi azok, akik a televízió képernyőjén keresztül követték figyelemmel a gödi önkormányzat október 26-i ülésén történteket. A szokásos reggeli hangulatban keződött ülés a 7. napirendi pontnál forrósodott fel igazán: a kormányhivatal egy lakossági bejelentésre hivatkozva törvényességi észrevételt juttatott el az önkormányzathoz, melyben felszólította a hivatalt és a képviselő-testületet, hogy a diszkriminatív és az arányosság elvébe ütköző hulladékgazdálkodási (azaz szemétdíj-) rendeletét vizsgálja felül és módosítsa. Mindennek oka, hogy az igényelhető kedvezmények (a 60 literes kuka igénylése) nem minden gödi háztartás számára elérhetők, csupán a 70 év feletti, egyedül élő nyugdíjasok vehetik igénybe, tehát a rendelet diszkriminatív. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a kormányhivatal állásfoglalása megegyezik azzal a javaslattal, amit a Jobbik hangoztat már lassan egy éve: minden gödi háztartás igényelhessen 60 literes kukát, hiszen aki szelektíven gyűjti a hulladékot - és ezzel példamutatóan jár el a hulladékgazdálkodás terén - azt nem szabad arra kötelezni, hogy ugyanannyit fizessen, mint aki minden héten teletölti a 120 literes kukáját kommunális hulladékkal. A jelenlegi rendelet sajnos ezt nem teszi lehetővé, ezzel a kormányhivatal állásfoglalása szerint a gödi önkormányzat nem biztosítja az arányos díjfizetés lehetőségét. Mivel ez hatályos jogszabályokba ütközik, a kormányhivatal felszólította a gödi képviselő-testületet, hogy 30 napon belül tűzze napirendjére és számolja fel a szemétdíj körüli törvénytelenségeket. Sipos Richárd képviselő feltette a kérdést: az ülésre előterjesztett határozati javaslat értelmében a gödi önkormányzat valóban fent kívánja tartani ez év végéig ezt a törvénytelen állapotot? A válasz a címzetes főjegyzőtől érkezett: igen. A polgármester hosszú perceken át magyarázta a miérteket, végül a jelenlévő 8 fideszes és 1 LMP-s képviselő megszavazta, hogy a jelenlegi, törvénytelen állapotok maradjanak fent év végéig, és majd egy későbbi időpontban kerüljön átgondolásra a rendelet az új (még el nem fogadott!) hulladékgazdálkodási törvény függvényében. Erre a felháborító javaslatra egyedül csak a jobbikos képviselő szavazott nemmel, míg a VárosVédők képviselője jelen sem volt ennél a fontos döntésnél. A határozat függvényében tehát továbbra sincs lehetősége mindenkinek kisebb kuka igénylésére, hiába gyűjti szelektíven a hulladékot és hiába tölti meg hétről-hétre akár csak negyedéig a 120 literes gyűjtőedényt. Marad tehát a diszkriminatív és az arányosság elvébe ütköző hulladékgazdálkodási rendelet. Ezek után jó néhányan feltehetik magukban a kérdés: banánköztársaság Gödön?

Forrás: god.jobbik.hu

1 / 2 oldal